admin, Autor na Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
1
archive,author,author-admin,author-1,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-2.6.1,smooth_scroll,

Anketni upitnik za posjetitelje – pomoć u izradi doktorata

Ukoliko ste unatrag godinu dana posjetili Park prirode "Žumberak - Samoborsko gorje" molimo Vas da pomognete pri izradi doktorske disertacije ispunjavanjem anketnog upitnika putem linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdg4R1JAlFJ414KasKQR90ROVhktKLy0-swBiN8-6a6xFYog/viewform?usp=sf_link Za pomoć pri ispunjavanju upitnika osigurane su i nagrade -...

Read More

Poziv na javnu tribinu

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se...

Read More

Otvoren natječaj za čistača/icu

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 21. Statuta Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, članka 23. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne...

Read More
Skip to content