OPĆENITO - Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
50593
page-template-default,page,page-id-50593,page-child,parent-pageid-50585,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-2.6.1,smooth_scroll,

OPĆENITO

U zapadnom dijelu središnje Hrvatske se duž granice sa Slovenijom, između rijeka Kupe i Save, u smjeru sjeveroistok – jugozapad, pruža planinski masiv ispresijecan dubokim dolinama brojnih rječica i brdskih potoka. Strmi obronci obrasli su šumom, a vršne zaravni i blage padine pokrivene su bogatim cvjetnim livadama, pašnjacima, vinogradima, voćnjacima i oranicama. Unutar područja nalazimo i slikovita seoska naselja na visini čak i do 800 m nadmorske visine.

Samoborsko gorje; autor: Romeo Ibrišević

Područje Žumberka i Samoborskog gorja 28. svibnja 1999. odlukom Hrvatskog sabora proglašeno je zaštićenom prirodnom vrijednošću: Parkom prirode. Njime upravlja Javna ustanova “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje” osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske 16. rujna 1999. Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) u parku prirode dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga. Administrativno, područje Parka se rasprostire kroz dvije županije – Zagrebačku i Karlovačku, tri grada – Samobor, Jastrebarsko i Ozalj te tri općine – Žumberak, Krašić i Klinča Sela.

Park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje velike bioraznolikosti kojeg karakteriziraju vrijedna ekološka obilježja te izrazite krajobrazne i kulturno-povijesne vrijednosti. Namjena takvog prostora je znanstvena, kulturna, odgojno-obrazovna i rekreativna. U pogledu biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti, područje Žumberka i Samoborskog gorja predstavlja jedan od najvrjednijih prirodnih i kulturnih predjela kontinentalnog dijela Hrvatske kojeg karakterizira jedinstvena mješavina prirodnih i doprirodnih šuma i prostranih travnjaka koji se mozaično izmjenjuju sa kultiviranim krajolikom. Radi se o brdsko-planinskom području, koje obuhvaća južnu stranu Žumberačke gore i cijelo Samoborsko gorje, ukupne površine 34.235 hektara. Najviši vrh je Sveta Gera na 1178 metara nadmorske visine, ujedno i najviši vrh sjeverozapadne Hrvatske.

Stojdraga; autor: Romeo Ibrišević

Na području Parka nalazimo brojne rijetke i zaštićene vrste kao što su primjerice leptiri travnjaka, veliki predatori, flora gorskih travnjaka u kojoj se ističe 38 vrsta kaćuna (orhideja), glacijalni relikti, endemi podzemlja i dr. Također vrijedi obratiti pažnju na raznolikost osjetljivih i ugroženih staništa poput gorskih livada, vlažnih travnjaka, cretova, lokvi, slapišta, krških spilja, sedrotvornih izvora, itd.

Nekoliko je lokaliteta u Parku koji se razmatraju za poseban stupanj zaštite (cret uz potok Jarak, prašuma Kuta), a neki već imaju status posebno zaštićenih područja:

  1. Područje kanjona Slapnice kod Krašića je 1964. proglašeno značajnim krajobrazom. Odlikuje se velikom krajobraznom i biološkom raznolikošću. U ovom iznimnom krajoliku se pred očima posjetitelja izmjenjuju slapovi, spilje, krška vrela i sedrene barijere.
  2. Stara bukova šumska sastojina površine 26.27 ha na Japetiću je 1975. proglašena posebnim rezervatom šumske vegetacije. Predstavlja jedinstvenu i reprezentativnu prirodnu vrijednost u kojoj se tijekom posljednjih 45 godina nisu obavljali nikakvi šumskouzgojni ili drugi radovi.
  3. Termofilna šuma na brežuljku visine oko 100 m na čijem se vrhu nalazi stari grad Okić proglašena je 1970. park šumom. Odlikuje se izrazitijom biološkom raznolikošću i krajobraznim vrijednostima, a namijenjena je isključivo posjećivanju, odmoru i rekreaciji.

 

Park prirode u brojevima:

Proglašenje Parka prirode 28. svibnja 1999. (Ipak, nadležna Javna ustanova počinje s radom tek 2001. godine)
Proglašenje ekološke mreže HR2000586 26. rujna 2013.
Proglašenje kulturnog krajolika Žumberak – Samoborsko gorje – Plešivičko prigorje 20. svibnja 2019.
Površina zaštićenog (Natura 2000) područja 34.235 hektara (342 km2)
Ukupna visinska razlika od 180 do 1178 metara nadmorske visine
Najviši vrh – Sveta Gera na 1178 metara nadmorske visine
Najviše naselje – Budinjak na 768 metara nadmorske visine
Najduži vodotok – Kupčina u dužini od 20 kilometara
Broj naselja 135
Broj stanovnika Na cijelom području Parka danas živi oko 3000 stanovnika.
Broj arheoloških nalazišta (iz razdoblja prapovijesti pa sve do kasnog srednjeg vijeka) 34
Broj srednjovjekovnih utvrda i burgova 4 (Okić, Lipovec, Tuščak, Stari grad Žumberak)
Broj zaštićenih sakralnih kulturnih dobara 17
Broj mlinova na vodeni pogon Nekad preko 180, danas tek jedan koji radi, Draganov mlin.
Broj izvora 847
Najveći izvor – Kupčina izdašnost 102 – 1500 litara u sekundi
Broj vodotoka 260 (od čega preko 40 ponornica)
Broj većih slapišta 5
Visina najvišeg slapišta – slap Sopot 40 metara
Broj lokvi 164
Broj do sada istraženih speleoloških pojava preko 137
Bedara – najdublja spilja Do sada je straženo više od 1020 metara na 113 metara dubine.
Provala – najdulja spilja Do sada je istraženo 1862 metara topografski snimljenih kanala.
Broj krških ponora 72
Površine pod šumom 20.430 hektara (oko 60% površine Parka prirode)
Travnjačke površine 8.750 hektara (oko 25% površine Parka prirode)
Planinarski putevi ukupne dužine 350 kilometara
Biciklističke staze ukupne dužine 300 kilometara
Broj ulaza u Park prirode 77 ulaza od čega je 6 glavnih ulaza na lokalitetima Gabrovica, Plešivica, Čunkova Draga, Vivodina – Krmačina, Novo Selo Žumberačko i Sveta Gera
Broj posjetitelja u 2018. / 2019. 43.179 / 54.678
Planinarski domovi i društva koja njima upravljaju

 

1.         Planinarski dom “Dr. Maks Plotnikov” pod Okićem (PD “Maks Plotnikov”, Samobor)

2.         Planinarski dom “Ivica Sudnik” na Velikom Dolu (upravlja: Grad Samobor)

3.         Planinarski dom “Željezničar” na Oštrcu (HPD “Željezničar”, Zagreb)

4.         Planinarski dom “Žitnica” na Japetiću (HPD “Jastrebarsko”, Jastrebarsko)

5.         Planinarski dom “Cerinski Vir” u Cerini (HPD “Sv. Patrik”, Samobor)

6.         Gostinjac “Sv. Bernard” (Planinarska bratovština Sv. Bernarda, Samobor)

7.         Planinarska kuća Scout (Planinarski klub “Scout, Samobor)

8.         Planinarski dom “Boris Farkaš” u Sekulićima (PSD Trešnjevka, Zagreb)

9.         Planinarska kuća Vodice (PD “Dubovac”, Karlovac)

Lovačka društva koja djeluju na području Parka prirode

 

1.         „Golub“, Sveta Jana

2.         „Fazan“, Krašić

3.         „Fazan“, Okić

4.         „Jastreb“, Kostanjevac

5.         „Kuna“, Kalje

6.         „Kuna“, Vivodina

7.         „Lisica“, Radatovići

8.         „Sokol“, Petrovina

9.         „Srna“, Samobor

10.     „Sveti Hubert“, Desinec

11.     „Vepar“, Budinjak Žumberački

12.     „Žumberačka gora“, Samobor

 

Skip to content