Interreg projekt "CarEX - Brigom o suhim travnjacima čuvamo bioraznolikost" - Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
55254
post-template-default,single,single-post,postid-55254,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-2.6.1,smooth_scroll,

Interreg projekt “CarEX – Brigom o suhim travnjacima čuvamo bioraznolikost”

JU Park prirode “Žumberak – Samoborsko gorje” sudjeluje kao projektni partner u Interreg projektu “CarEx – Brigom o suhim travnjacima čuvamo bioraznolikost”.

Cilj projekta je razvoj načina uspješnog upravljanja suhim brdskim travnjacima, dragocjenim Natura 2000 staništima, na način da se osigura povoljno stanje bioraznolikosti te podizanja svijesti javnosti o važnosti osiguravanja ekoloških koridora koji povezuju lokalitete sa sličnim ekosustavima.

 

Na terenu će se koristiti metodologija klasičnog popisivanja vrsta te inovativna metodu DNA metabarkodiranja. Rezultate istraživanja predstavit će se kroz mnoštvo javnih događanja poput radionica, savjetovanja i stručnih predavanja, otvarajući tako široku javnu diskusiju s lokalnim vlasnicima i korisnicima travnjačkih površina, javnim i stručnim institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom prirode i održivim korištenjem prirode te posebno sa zainteresiranom javnosti, gradeći tako društveni konsenzus angažirane i odgovorne zaštite najvrjednijih prirodnih prostora i staništa.

Neke od projektnih aktivnosti su:

  • Utvrđivanje biološke raznolikosti ptica, leptira i biljaka na odabranim plohama suhih brdskih travnjaka i procjena utjecaja različitih načina gospodarenja. Poseban naglasak ćemo dati kartiranju orhideja koje su među indikatorskim skupinama stanja očuvanosti travnjaka.
  • Oblikovanje protokola uzorkovanja beskralješnjaka te protokola za usporedivu laboratorijsku analizu DNA metabarkodiranja.
  • Oblikovanje strategije upravljanja suhim brdskim travnjacima i uključivanja ekoloških koridora u mrežu zaštićenih područja temeljem rezultata istraživanja.
  • Organizacija foto-natječaja i izložbe najboljih radova, promovirajući nadahnjujući ljepotu prirodnih brdskih travnjaka.
  • Održavanje niza javnih predavanja, radionica i savjetovanja o dobrim praksama očuvanja i gospodarenja brdskim travnjacima.

 

 

Kroz ovaj projekt definirat ćemo ključne čimbenike za održivo upravljanje ugroženim suhim travnjacima u dva zaštićena područja: Kozjanski park (u Sloveniji) i Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje (u Hrvatskoj).

Ukupna vrijednost projekta je 684.035,59 EUR , a trajat će od 1. ožujka 2024. do 1. rujna 2026.

Nositelj projekta je Nacionalni inštitut za biologijo – Odjel za istraživanje organizama i ekosistema iz Ljubljane (Slovenija), a partneri na projektu su, uz Park prirode “Žumberak – Samoborsko gorje”,  Kozjanski park (Podsreda, Slovenija), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za ornitologiju (Zagreb, Hrvatska)te Hrvatski prirodoslovni muzej (Zagreb, Hrvatska).Skip to content