IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI - Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
50832
page-template-default,page,page-id-50832,page-child,parent-pageid-50666,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-2.6.1,smooth_scroll,

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Javna ustanova “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje” nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Javne ustanove “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje” koje se nalazi na adresi www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr i www.sosice.eu.
Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • Tekst u tablicama nije poravnat ulijevo
  • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku

Javna ustanova “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje” radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 16. srpnja 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne ustanove “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje”.

Izjava je zadnji put preispitana 14. prosinca 2022. Javna ustanova “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje” će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu ustanovu “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje”.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Javne ustanove “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje” korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: park@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content