UPRAVLJANJE I USTROJSTVO - Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
50668
page-template-default,page,page-id-50668,page-child,parent-pageid-50666,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-2.6.1,smooth_scroll,

UPRAVLJANJE

Parkom prirode upravlja Javna ustanova “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje” čiji je osnivač Vlada Republike Hrvatske. JU osnovana je Uredbom o osnivanju Javne ustanove “Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje” 16. rujna 1999.(NN 96/99.) Tijela ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće sastoji se od pet članova. Članove upravnog vijeće imenuje ministar.
Članovi Upravnog vijeća JU “Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje” su:
⟩ Kristina Ljubojević, univ.spec.ecoing., dipl.ing.preh.tehn., predsjednica
⟩ Dr.sc. Vladislav Brkić, član
⟩ Dr.sc. Zoran Čogelja, član
⟩ Mr. sc. Iva Antolić, članica
⟩ Nikica Radić, bacc.ing.agr., član

Voditelj Ustanove je ravnatelj kojeg imenuje ministar.
Ravnatelj JU “Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje”: Kristijan Brkić, prof.

 

USTROJSTVO

Ustrojstvo javne ustanove uređeno je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje”. Ustanova svoju djelatnost obavlja kroz tri unutarnje ustrojstvene jedinice:
⟩ Službu stručnih poslova zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode
⟩ Služba čuvara prirode
⟩ Službu općih i zajedničkih poslova

 

STRUČNA SLUŽBA

⟩ Katarina Husnjak Malovec, prof. biologije — stručna voditeljica
⟩ Dubravka Kranjčević, dipl.ing.biologije – voditeljica Eko – centra Budinjak
⟩ Lovorka Jakopec, dipl.ing.agronomije — viša stručna savjetnica
⟩ Marko Trupković, mag.soc. et anthrop. – voditelj promidžbenih aktivnosti

U Službi stručnih poslova zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na zaštitu, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje Parka prirode, posebno poslovi u svezi izrade plana upravljanja i godišnjeg programa i njihove provedbe, praćenja stanja krajobraza, te živog i neživog svijeta u Parku prirode, skrbi o zaštićenim kulturnim dobrima i kapitalnim ulaganjima, poslovi vođenja info-centara i drugih prezentacijskih punktova, kao i drugi odgovarajući stručni poslovi.

 

SLUŽBA ČUVARA PRIRODE

⟩ Damir Otmačić, dipl. ing.šumarstva — glavni čuvar prirode
⟩ Slavko Struna, mag.ing.agr. – čuvar prirode I vrste
⟩ Goran Grdinić — čuvar prirode III vrste
⟩ Nikica Radić, ing.lovstva i zaštite prirode — čuvar prirode II vrste
⟩ Domagoj Hodak – čuvar prirode III vrste

U službi čuvara prirode obavljaju se poslovi nadzora Parka prirode u svezi primjene odredbi Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu u Parku pirode “Žumberak — Samoborsko gorje” , poslovi zaštite, čuvanja i promicanja Parka prirode , te poslovi planiranja, organiziranja i izvođenja poučnih šetnji, poslovi ekološke poduke posjetitelja i lokalnog stanovništva, skrb o sigurnosti posjetitelja, suradnja s voditeljima istraživačkih i drugih projekata , suradnja s vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama, nadzor obavljanja dopuštenih djelatnosti i radnji, skrb o održavanju infrastrukturnih objekata.

 

SLUŽBA OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

⟩ Alenka Kolarić — voditelj računovodstva
⟩ Danijel Horvat — voditelj radionice
⟩ Ankica Bašić — djelatnica na poslovima održavanja IV vrste
⟩ Jasminka Radman — djelatnica na poslovima održavanja IV vrste

U službi općih i zajedničkih poslova obavljaju se administrativni, kadrovski, pravni, financijski, knjigovodstveni i računovodstveni poslovi i poslovi informatizacije te stručni i tehnički poslovi u svezi održavanja objekata i opreme, održavanja vozila, kao i drugi tehnički poslovi te poslovi čišćenja poslovnih prostorija Ustanove.

Skip to content