UPRAVLJANJE I USTROJSTVO - Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
50668
page-template-default,page,page-id-50668,page-child,parent-pageid-50666,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-2.6.1,smooth_scroll,

UPRAVLJANJE

Parkom prirode upravlja Javna ustanova “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje” čiji je osnivač Vlada Republike Hrvatske. JU osnovana je Uredbom o osnivanju Javne ustanove “Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje” 16. rujna 1999.(NN 96/99.) Tijela ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće sastoji se od pet članova. Članove upravnog vijeće imenuje ministar.
Članovi Upravnog vijeća JU “Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje” su:

⟩ Zrinka Domazetović, predsjednica
⟩ Dr.sc. Vladislav Brkić, član
⟩ Dr.sc. Zoran Čogelja, član
⟩ Ljiljana Bukovec, dipl.oec, članica
⟩ Željka Petrovečki, članica

Voditelj Ustanove je ravnatelj kojeg imenuje ministar.
Ravnatelj JU “Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje”: Kristijan Brkić, prof.

 

USTROJSTVO

Ustrojstvo javne ustanove uređeno je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje”, a unutarnje ustrojstvene jedinice kategoriziraju se redom od širih prema užim, kao:
– odjeli
– odsjeci

Unutarnje ustrojstvene jedinice Ustanove su:
1. Ured ravnatelja
2. Odjel zajedničkih poslova
2.1 Odsjek općih poslova
2.2 Odsjek održavanja i tehničkih poslova
3. Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode
3.1 Odsjek za upravljanje prirodnim vrijednostima i kulturnom baštinom Parka prirode
3.2 Odsjek za upravljanje posjećivanjem, edukacijom, interpretacijom i promocijom vrijednosti Parka
prirode
4. Odjel čuvara prirode

Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode

⟩ dr. sc Dalia Matijević, dipl. ing. biologije — stručni voditelj nacionalnog parka i parka prirode
⟩ Lovorka Jakopec, dipl. ing. agronomije – viši savjetnik 2
⟩ Andrea Blažević, dipl. ing. urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša — suradnik
⟩ Jelena Babić, mag. znanosti o okolišu – suradnik
⟩ Ana Popović, prof. geografije — voditelj ustrojstvene jedinice 3
⟩ Željka Petrovečki — referent

 

U Odjelu stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na zaštitu, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje Parka prirode, posebno poslovi u svezi izrade plana upravljanja i godišnjeg programa i njihove provedbe, praćenje stanja krajobraza, te živog i neživog svijeta u Parku prirode, skrbi o zaštićenim kulturnim dobrima i kapitalnim ulaganjima, poslovi koji se odnose na organizaciju i koordinaciju rada posjetiteljskih centara Slani Dol, Budinjak i Sošice (u daljnjem tekstu: posjetiteljski centri), opću interpretaciju prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka prirode, poslovi edukacije vezani uz prirodne i kulturne vrijednosti Parka prirode, poslovi planiranja i provedbe projekata te poslovi nacionalne i međunarodne suradnje na području zaštite i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti, kao i drugi odgovarajući stručni poslovi.

Odjel čuvara prirode

⟩ Damir Otmačić, dipl. ing.šumarstva — glavni čuvar prirode
⟩ Slavko Struna, mag.ing.agr. – čuvar prirode 1
⟩ Goran Grdinić — čuvar prirode 3
⟩ Nikica Radić, ing.lovstva i zaštite prirode — čuvar prirode 2
⟩ Domagoj Hodak, ing. lovstva i zaštite prirode – čuvar prirode 2

U Odjelu čuvara prirode obavljaju se poslovi neposrednog nadzora u Parku prirode u vezi poštivanja i primjene odredbi Zakona o zaštiti prirode i na temelju njega donesenih propisa te posebnih propisa. Pored poslova neposrednog nadzora u Službi čuvara prirode obavljaju se i poslovi čuvanja i promicanja zaštićenog područja koji uključuju poslove planiranja, organiziranja i izvođenja poučnih šetnji, poslove ekološke poduke posjetitelja i lokalnog stanovništva, poslove skrbi o sigurnosti posjetitelja i poduzimanju radnji spašavanja te poslove motrenja i praćenja stanja biljnih i životinjskih vrsta, vrsta gljiva te drugih vrijednosti Parka prirode.

Radi obavljanja poslova neposrednog nadzora u Odjelu čuvara prirode provodi se i odgovarajući upravni postupak, te poduzimaju Zakonom o zaštiti prirode i posebnim propisima propisane mjere i radnje protiv osoba koje krše odredbe Zakona o zaštiti prirode i na temelju njega donesenih propisa i posebnih propisa.

SLUŽBA OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

⟩ Alenka Kolarić — referent
⟩ Danijel Horvat — voditelj ustrojstvene jedinice III vrste

U odjelu zajedničkih poslova obavljaju se administrativni, kadrovski, knjigovodstveni, financijsko-računovodstveni poslovi, poslovi vezani za ugostiteljstvo, održavanje i čistoću objekata i voznog parka Ustanove, poslove održavanja i obnavljanja posjetiteljske infrastrukture te provedbe održavanja staništa.

Skip to content