DOKUMENTI - Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
50671
page-template-default,page,page-id-50671,page-parent,page-child,parent-pageid-50666,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-2.6.1,smooth_scroll,

DOKUMENTI

 

JUPPŽSG PLAN 2023 – 2025 obrazlozenje posebnog dijela financijskog plana

Prilog 7a. Obrazlozenje općeg dijela financijskog plana

Prilog 12. Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna

Odluka o razrješenju predsjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Park prirode Žuberak – Samoborsko gorje

Odluka o imenovanju članice Upravnog vijeća Javne ustanove Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje

Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje

Financijski plan 2023.

Financijski izvještaj za 2022.g.

Rebalans financijskog plana 2022.II. (1. dio)

Rebalans financijskog plana 2022.II. (2. dio)

Poziv na javno otvaranje prijava – dodjela koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića u Posjetiteljskom centru Budinjak

V za prikupljanje prijava za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića u Posjetiteljskom centru Sošice

Prilog broj 1. – PONUDBENI LIST – koncesija Sošice

Prilog broj 2. – IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU – koncesija Sošice

Prilog broj 3. – UGOVOR O KONCESIJSKOM ODOBRENJU – koncesija Sošice

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića u Posjetiteljskom centru Budinjak

Prilog broj 1. – PONUDBENI LIST – koncesija Budinjak

Prilog broj 2. – IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU – koncesija Budinjak

Prilog broj 3. – UGOVOR O KONCESIJSKOM ODOBRENJU – koncesija Budinjak

Financijski izvještaj za 2021.g.

X sjednica Upravnog vijeca_zakljucak 02022021

XI sjednica Upravnog vijeca_zakljucak 08022021

XII sjednica Upravnog vijeca_zakljucak 26022021

XIII sjednica Upravnog vijeca_zakljucak 30042021

XIV sjednica Upravnog vijeca_zakljucak 15062021

XIX sjednica Upravnog vijeca_zakljucak 04112021

XV sjednica Upravnog vijeca_zakljucak 25082021

XVI sjednica Upravnog vijeca_zakljucak 15092021

XVII sjednica Upravnog vijeca_zakljucak 23092021

XVIII sjednica Upravnog vijeca_zakljucak 27102021

XX sjednica Upravnog vijeca_zakljucak 13122021

Godišnji program JUPPZSG za 2022 godinu

Financijski plan 2022.-2023.-2024.

Rebalans financijskog plana 2021.II.

Rebalans financijskog plana 2019

Plan nabave i Registar ugovora (2022.) dostupan je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH

Financijski izvještaj za 2020.

Godišnji program za 2021. godinu

Rješenje o imenovanju ravnatelja 2021

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

Obrazac za sudjelovanje građana u procesu planiranja državnog proračuna Financijski plan 2021.

Financijski plan 2021.

Obavijest o odabiru_Otkup suvenira za plasman za prodaju

5. Godišnji program 2020

4.1 Izvješće o ostvarivanju GP 2019

Javni_poziv_proizvodjacima_suvenira

Prilog-12.-Obrazac_za_sudjelovanje_u_izradi_proracuna

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Zoran Čogelja (2)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Vladislav Brkić (2)

Izjava o sukobu interesa Nikica Radić (2)

Izjava o sukobu interesa Kristina Ljubojević (2)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Iva Antolić

Odluka o imenovanju UV Žumberak – Samoborsko gorje

Odluka o razrjesenju UV Žumberak – Samoborsko gorje

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Kristijan Brkić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Katarina Husnjak Malovec

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Damir Otmačić

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa 2

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa 3

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa 4

Financijski plan 2020

Financijski izvještaj za 2019

Bilješke uz financijski izvještaj 2019

Natječaj – stručni voditelj i promidžba

Kulturni krajolik Žumberak – Samoborsko gorje – Plešivičko prigorje upisan u Registar kulturnih dobara RH

Otvaranje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja 2019

Financijski plan 2019

Natječaj za voditelja promidžbe – pregled pristiglih prijava i poziv na razgovor

Poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u Eko-centru Budinjak

Plan nabave 2019

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2018

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja PPŽSG 2018

Pravilnik o bagatelnoj nabavi roba, radova i usluga

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu JUPPŽSG

Zapisnik XII. sjednice Upravnog vijeća

Rješenje o imenovanju ravnatelja

Registar ugovora bagatelne nabave 2017

Plan nabave roba, usluga i radova 2017

Plan nabave 2017. izmjene i dopune

Financijski plan za 2017_1_2-6

Financijski plan za 2017_3-6

Financijski plan za 2017_4-6

Financijski plan za 2017_5-6

Financijski plan za 2017_6-6

Plan nabave roba, usluga i radova 2018

Plan nabave 2016

Odluka o prihvaćanju Plana upravljanja

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 2018

Natječaj za zapošljavanje – pregled prijava – koordinator na projektu ECO KARST

Natječaj za zapošljavanje – koordinator na projektu „ECO KARST“ – odluka

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – ravnatelj

Financijski izvještaj 2016

Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2015

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća JUPPŽSG

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje” 2014

Plan rashoda 1-3 2016. Privremeno financiranje

Plan rashoda 1-3 2016. Privremeno financiranje

Plan upravljanja okolišem za projekt uspostave edukativno posjetiteljskog centra Budinjak

Financijski izvještaj 2015

Godišnji plan zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2016

Natječaj za zapošljavanje – pregled prijava – koordinator na projektu „Uživam tradicijo“

Natječaj za zapošljavanje – koordinator na projektu „Uživam tradicijo“

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2016

Godišnji plan zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2017

Objava javne rasprave o Nacrtu Plana upravljanja PPŽSG

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – poziv na razgovor

Natječaj za imenovanje ravnatelja

Plan proračuna 2016

Natječaj za zapošljavanje – koordinator na projektu „Uživam tradicijo“ – odluka

Odluka o imenovanju K. Husnjak Malovec stručnim voditeljem

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2017

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja PPŽSG 2018

Natječaj za zapošljavanje – stručni voditelj – pregled prijava

Bilješke uz financijski izvještaj 2017

Financijski izvještaj 2017

Natječaj za zapošljavanje – stručni voditelj

Natječaj za zapošljavanje – koordinator na projektu ECO KARST

Imenovanje Slavka Strune vd stručnog voditelja

Financijski izvještaj 2018

Voditelj edukacije – prijave i poziv

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Luko Hilje

Izjava o sukobu interesa Nikica Radić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Vladislav Brkić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Zoran Čogelja

Natječaj za zapošljavanje – voditelj edukacije

Imenovanje K. Husnjak Malovec vd stručnog voditelja

Bilješke uz financijski izvjestaj 2018

Natječaj za voditelja promidžbe – pregled pristiglih prijava i poziv na razgovor

Poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u Eko-centru Budinjak

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2018

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2019

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje područja PPŽSG zbog zaštite od požara 2018

Natječaj za voditelja promidžbenih aktivnosti – JUPPZSG

Izjava o postojanju sukoba interesa Kristijan Brkic

Plan nabave 2019

Nacrt Plana upravljanja PPŽSG za razdoblje 2017.-2026. 3-3

Nacrt Plana upravljanja PPŽSG za razdoblje 2017.-2026. 2-3

Nacrt Plana upravljanja PPŽSG za razdoblje 2017.-2026. 1-3

Izjava o sukobu interesa Kristina Ljubojević

Otvaranje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja 2019

Zakon o zaštiti prirode NN 80/13

Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja Parkom prirode NN 58/99

Plan upravljanja okolišem za projekt uspostave edukativno posjetiteljskog centra Budinjak

Uredba o osnivanju Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ (NN 96/99)

Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o osnivanju Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ (NN 85/14)

Odluka o donošenju prostornog plana Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje” (NN 125/14)

Prostorni plan Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje” (NN 125/14)

Skip to content