PROJEKTI JAVNE USTANOVE - Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
52942
page-template-default,page,page-id-52942,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-2.6.1,smooth_scroll,

Razvoj modela za očuvanje hrvatskih travnjaka i njihove bioraznolikosti (UK Darwin Initiative)

Kroz ovaj trogodišnji projekt (svibanj 2004 – travanj 2007) Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ surađivala je s partnerima Flora&Fauna International (UK) and the Institute of Grassland and Environmental Research (UK). Projekt je financiran preko programa Darwin Initiative u ukupnom iznosu od 150,600.00 funti. Aktivnosti tokom projekta bili su ojačati kapacitete Javne ustanove u upravljanju i održavanju bioraznolikosti i prirodnih bogatstava travnjaka te osvijestiti javnost o važnosti očuvanja bioraznolikosti. Ostvareni ciljevi projekta bili su obuka djelatnika za kvalitetno upravljanje staništima i monitoring te Akcijski plan za očuvanje travnjaka Parka prirode „Žumberak – Samoborsko gorje“.

Projektna izvješća o projektu dostupni su na: https://www.darwininitiative.org.uk/project/DAR13004/

U sklopu projekta izdan je i priručnik Grassland biodiversity and surveying.

 

Voćnjaci s tradicionalnim visokim stablima kao element očuvanja bioraznolikosti i estetske vrijednosti krajolika (Interreg III A SI-HU-HR 2004-2006)

U ovom su projektu sudjelovale Slovenija i Hrvatska, a većinom je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa INTERREG III A Slovenija – Mađarska – Hrvatska 2004. – 2006. Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ je potpisala je s predstavnicima Europske komisije ugovor o njegovu provođenju, bila nositelj projekta u Hrvatskoj, a partner joj je bio Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu. U susjednoj Sloveniji projekt su provodili Kmetijsko-gozdarski zavod Novo Mesto, kao nositelj projekta, Javni zavod Kozjanski park i Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. U Hrvatskoj je projekt započeo u siječnju 2006. godine (završio u studenome 2007.), dok je u Sloveniji započeo nekoliko mjeseci prije. U sklopu projekta iste su se aktivnosti provodile na hrvatskoj i slovenskoj strani. Sam projekt bavio se travnjačkim voćnjacima, zaštitom i revitalizacijom postojećih travnjačkih voćnjaka i poticanjem na podizanje novih. Prema kategorizaciji, projekt pripada u kategoriju održivog razvoja i zaštite prirode.

Ciljevi projekta bili su očuvanje i revitalizacija voćaka visokostablašica i travnjačkih voćnjaka, očuvanje raznolikosti voćnih vrsta i sorti, očuvanje tradicionalnog i prirodnog načina gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, tradicionalne upotrebe voća na seoskim gospodarstvima, tradicionalnog i prepoznatljivog krajobraza te bioraznolikosti ostalog biljnog i životinjskog svijeta u voćnjacima.

Kroz projekt izdan je i ovaj Priručnik tradicionalnih i autohtonih vrsta i sorata voćaka visokostablašica.

 

Izvori života (IPA SI-HR 2007-2013)

Gotovo na cijelom području Parka dostupnost pitke vode za stanovništvo i stoku u velikoj se mjeri ograničavala na izvore i lokve, koji su stoga bili održavani kao važni gospodarski resursi. Ljudi su podizali naselja samo na rijetkim mjestima gdje je u neposrednoj blizini postojao pouzdan izvor pitke vode. Uvođenjem vodovoda te smanjenjem stočarenja izvori i lokve postali su nepotrebni, prestala je briga oko njih i prepušteni su prirodnim procesima zarastanja.

Slična situacija i na području Bele krajine u Sloveniji navela nas je da se udružimo u sklopu prekograničnog projekta „Izvori života / Viri življenja“ te od 2009. do 2012. obnovimo i revitaliziramo 45 najugroženijih lokvi, izvora i ribnjaka. Revitalizirane lokve pridonose očuvanju prirodne ravnoteže, bioraznolikosti, prekograničnom povezivanju izoliranih životinjskih i biljnih vrsta te sprečavanju daljnjeg ugrožavanja njihovih populacija. Obnovljeni izvori u klimatski nesigurnoj budućnosti mogu imati veliku vrijednost kao zamjenski izvori pitke vode. Javna ustanova svake godine održava nekoliko lokvi kako bi osigurala prirodne izvore vode te očuvala staništa brojnih životinja.

Cjelokupna vrijednost projekta iznosila je 1.622.073,91 eura, a partneri na projektu bili su Općine Črnomelj, Metlika i Semič, Zavod RS za varstvo narave, Ribiška družina Črnomelj i Park prirode „Žumberak – Samoborsko gorje“.

U selu Dane, nedaleko Budinjaka, uređena je poučna staza “Izvori života” na kojoj možete naučiti više o vodenom bogatstvu Žumberačkoga gorja.

Enjoy heritage (Interreg VA Slovenija-Hrvatska 2014-2020)

Glavni cilj projekta bio je razvoj održivog obiteljskog turizma u pograničnom području na temelju privlačne interpretacije prirodne i kulturne baštine. Kroz projekt se razvila zajednička strategija za interpretaciju i održivo upravljanje zaštićenim područjima s obje strane granice, koja je nadogradila postojeće stručne osnove i postavila smjernice za prekogranično povezivanje, s ciljem upravljanja posjetiteljima i ciljanim skupinama dionika. Javna je ustanova kroz projekt nabavila nove brojače posjetitelja, realizirala dio unutarnjeg uređenja kneževskog tumula 139 u Budinjaku, obnovila poučnu stazu Gdje voće zri na Loviću Prekriškom, a kroz održani tečaj tri su djelatnika Javne ustanove postali certificirani interpretacijski vodiči pod licencom udruge Interpret Europe.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.221.554,00 EUR, od toga iznosi visina sredstava EFRR 1.038.312,39 EUR. Projekt je trajao od 1.10.2016. do 31.3.2019., a okupljao je 7 partnera: Općinu Slovenska Bistrica kao vodećeg partnera, Zavod Republike Slovenije za  zaštitu prirode (jedinica Maribor), Institut za turizam Maribor – Pohorje, Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje, Općinu Vrsar, Grad Ozalj i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije.

 

Uživam tradiciju po kulinarskoj transverzali od Panonije do Jadrana – Uživam tradiciju (Interreg VA Slovenija-Hrvatska 2014-2020)

Glavni cilj projekta Uživam tradiciju bio je uspostavljanje kulinarske transverzale od Panonije do Jadrana – jedinstvenog doživljaja autohtone tradicije i kulinarstva u obliku privlačnih programa koji će se na temelju dugoročne održive suradnje lokalnih ponuđača provoditi na jedinstvenim područjima baštine: klijet na Trškoj gori (Novo Mesto), Botanički vrt i Muzej grada Ljubljane, Trubarjeva domačija u Rašici, Lončarsko selo Filovci – muzej na otvorenom, Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, jezgra naselja Prezid i Vrsar te Muzeji Hrvatskog Zagorja. Osim projektnih partnera, u projektu kao pridruženi partneri sudjelovali su Muzej in galerije mesta Ljubljana, Turizem Ljubljana, Zavod lončarska vas Filovci, Samoborski muzej, Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor te Muzeji Hrvatskog zagorja.

Kroz projekt Javna je ustanova sufinancirala održavanje manifestacije Tisućljeća kulinarstva i održavala radionice namijenjene lokalnom stanovništvu, učenicima srednjih škola i ostaloj zainteresiranoj javnosti koje su služile za stjecanje znanja i stručnosti ciljnih skupina, formiranje baštinskih zajednica te oblikovanju i provedbi zajedničkih prekograničnih turističkih programa. Očekivani rezultati projekta su ostvareni kroz povećanje broja posjetitelja unutar cijelog prekograničnog područja te povećanje broja posjetitelja u 6 odabranih muzeja i na 2 zaštićena područja. Projekt je trajao ukupno 30 mjeseci, zaključno sa 31. prosinca 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.593.700,00 €, a projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u iznosu od 1.354.645,00 €.

Kroz projekt razvijena je i web stranica autohtonih tradicijskih recepata svih područja https://www.kulinaricna-dozivetja.eu/hr/

Eco Karst (Interreg Danube Transnational)

Cilj ECO KARST projekta bio je doprinijeti zaštiti i održivom razvoju krških bioregija u Podunavlju na temelju njihovih vrijednih usluga ekosustava. Projekt je obuhvaćao 7 zaštićenih krških područja u 7 različitih zemalja sa zajedničkim obilježjima i sličnim problemima te se nadovezao na mogućnost korištenja prirodne baštine 7 zaštićenih područja kao čimbenika gospodarskog razvoja s naglaskom na održivom gospodarenju i svijesti o ranjivosti krških ekosustava.

U izgradnju kapaciteta, umrežavanje i prijenos znanja bili su uključeni različiti javni i privatni akteri, a kroz projekt izradilo se 7 lokalnih akcijskih planova i 1 zajednička strategija za zaštićena područja krša. Razvili su se poslovni modeli za biološku raznolikost za poduzetnike u pilot područjima, uspostavile su se lokalne i transnacionalne mreže za razmjenu iskustava i promociju. Trajanje projekta bilo je od 01.01.2017 do 30.06.2019, a vrijednost 2 263 661 € (od čega ERDF: 1 427 777 €, IPA: 496 335 €).

U sklopu projekta napravljene su publikacije vezane uz poslove koji potiču bioraznolikost, a dostupni su u našoj arhivi ovdje.

 

PosjetiteljskI centar Sošice (Konkurentnost i kohezija, FZOEU, MINGOR)

Riječ je o najvećoj pojedinačnoj investiciji u povijesti žumberačkoga kraja čime se nastoji spriječiti daljnja depopulacija i deagrarizacija ovog područja, a ujedno valorizirati prirodna i kulturna baština Parka prirode. Točan cilj projekta je unaprijediti sustav posjećivanja i edukacije u Parku prirode „Žumberak – Samoborsko gorje“, sa svrhom održivog korištenja prirodne baštine.

Kroz ovaj infrastrukturni projekt izgradila se nova upravna zgrada, zgrada sa smještajnim jedinicama, multimedijalna zgrada, gospodarska zgrada u kojoj će svoju stanicu imati čuvari prirode i Hrvatska gorska služba spašavanja, zgrada s velikim brojem sanitetskih čvorova te restoran, kafić i suvenirnica. U svim zgradama, koje interpretiraju tradicionalnu žumberačku arhitekturu na moderan način, ugrađeni su najmoderniji sustavi energetske učinkovitosti. Centar sadrži i dječje i sportsko igralište, binu i mali amfiteatar na otvorenom te parkiralište. Kroz projekt izrađene su nove poučne staze, signalizacija, brošure o prirodnoj i kulturnoj baštini Parka prirode, a centar će služiti i kao atraktivna lokacija za školu u prirodi i centar za volonterske aktivnosti.

Ukupni troškovi provedbe iznose 27.423.416,78 kuna, od čega bespovratna EU sredstva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iznose 23.309.904,26 kn (85 posto ukupnog iznosa). Preostalih 15 posto investicije će pokriti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (10 posto) te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (5 posto). Partneri na projektu su Općina Žumberak i udruga „Žumberačke vile Sošice“. Posjetite stranicu Posjetiteljskog centra!

 

Skip to content