NOVOSTI - Stranica 4 od 9 - Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
50660
blog,paged,paged-4,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-2.6.1,smooth_scroll,

Poziv na javnu tribinu

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se...

Read More

Otvoren natječaj za čistača/icu

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 21. Statuta Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, članka 23. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne...

Read More
Skip to content