Pokrenut ELOO sustav za prijavu odbačenog otpada - Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
52398
post-template-default,single,single-post,postid-52398,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-2.6.1,smooth_scroll,

Pokrenut ELOO sustav za prijavu odbačenog otpada

Evidencija lokacija odbačenog otpada (ELOO) je mrežni višekorisnički sustav Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prijavu i pregled odbačenog otpada. Osnovna mu je svrha omogućiti lokalnim samoupravama ispunjavanje njihovih zakonskih obaveza ali također pruža mogućnost da i građani evidentiraju odbačeni otpad.

Kako građani mogu prijaviti otpad?
• Posjetiti mrežnu stranicu https://eloo.haop.hr
• Kliknuti na “Prijavite otpad”
• Odabrati Županiju/Grad/Općinu te opisati lokaciju i vrstu otpada
• Prijavitelj može ostaviti svoje osobne podatke, ali ova rubrika nije obavezna za prijavu
• Priložiti fotografiju odbačenog otpada
• Kliknuti “Pošalji prijavu”

Dana 23.10.2020. godine, sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/20) započelo je obvezno korištenje sustava ELOO za komunalna redarstva jedinica lokalne samouprave. Nakon prijave komunalni redar zadužen za lokaciju dobiva obavijest kako bi mogli obraditi prijavu. Komunalno redarstvo jedinice lokalne samouprave dužno je ispitati svaku prijavu zaprimljenu putem ELOO u primjerenom roku ne duljem od 8 dana od dana podnošenja prijave u ELOO te u roku od 8 dana od dana postupanja po prijavi upisati u aplikaciju status postupanja.

Informacije i tekst preuzeti sa: https://eloo.haop.hrSkip to content