MOZAIČNA KRAJINA - Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
51017
page-template-default,page,page-id-51017,page-child,parent-pageid-51816,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-2.6.1,smooth_scroll,

MOZAIČNA KRAJINA

Naravni park se nahaja v severozahodnem delu Hrvaške, kjer se prepletajo značilnosti Dinaridov, Alp in Panonske nižine. Dinarski tip je razviden iz kraškega reliefa, alpska pokrajina je vidna v strmih in ostrih gorskih grebenih, nežni valoviti griči pa kažejo na Panonijo.

V tem delu Hrvaške je največ naselij na nadmorski višini 400-700 m.n.v. kar je ena od dragocenih lastnosti tega parka. Ob severni meji parka je najvišji gorski greben, ki je bil od nekdaj pod najmanjšim človeškim vplivom in je tako ostal najbližji svoji prvotni obliki. Prevladujejo gozdovi in ​​gorski pašniki / travniki. Na tem delu ni naselij, cest je zelo malo, na njegovih robovih pa se pojavijo številni izviri.

Samoborsko višavje, torej vzhodni del parka, izstopa od celote s strmimi in globoko vrezanimi dolinami, po katerih tečejo z vodo bogati potoki, gorati gozdnati grebeni, na katerih so običajno majhna podeželska naselja.
Plešiviška regija ali jugovzhodni del je na južni strani gosto poseljen, kjer podeželsko prebivalstvo obdeluje številne vinograde na nežnih terasah vse do Jastrebarskega. Vršni greben in severna stran sta bolj strma in poraščena z gozdom.
Osrednji del parka se v korakih spušča proti jugu in se izmenjuje med griči, ravnimi polji in zasekanimi dolinami vodotokov (npr. Kanjona Kupčina in Slapnica). V tem delu najdemo največ podeželskih strnjenih naselij, ki so enakomerno porazdeljena po celotnem območju. Tradicionalni način življenja in rabe prostora je pogojeval ustvarjanje značilne pokrajine, kjer se vasi in zaselki prepletajo z njivami, travniki in pašniki ter gozdovi.
Jugozahodna regija Vivodina je rahlo valovita hribovita pokrajina s številnimi vinogradi in obdelovalnimi površinami ter dobrim prebivalstvom.
Zahodni del parka je najmanj poseljen in v njem prevladujejo gozdovi. V okolici naselja najdemo travnike in nekaj polj, ki jih še obdelujemo.

Skip to content